Na protější straně tratě za Volyňskou silnicí stála Továrna na výrobu hliněného zboží pana Špačka. Pro ilustraci článku přikládám několik dobových materiálů ze sbírky.

Jan Malířský, Strakonice