"Můžete na nich vidět kostel sv. Markéty s kapličkou sv. Jana Nepomuckého, kapli sv. Jana Nepomuckého v ulici na Stráži a její kopii po zbourání postavené v parku u Havlíčkovy ulice. Trojici fotbalových rozhodčích, z nichž již pánové M. Průcha a M. Sedláček nejsou mezi námi, a s nimi jde J. Stiegler. Poslední foto je z roku 1905 a vítání císaře Františka Josefa I. před radnicí," popisuje snímky Jan Malířský.