Akce je otevřena nejen projektantům, pracovníkům ve stavebnictví a úředníkům, ale rovněž široké veřejnosti. „Na semináři zazní příspěvky o ochraně netopýrů, rorýsů a reflexních plochách,“ řekl organizátor Jan Juráš. Seminář připravila Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s odborem ŽP.

Program:

9 hodin – Zahájení semináře
9.10 hodin – Ochrana hnízdišť rorýsů na budovách (RNDr. Jiří Pykal, ČSO), stručný přehled biologie a ekologie druhu, nejčastější lokalizace rorýsích hnízd na budovách, zásady a postupy při rekonstrukcích a stavebních úpravách, možnosti vytváření náhradních stanovišť
9.50 hodin – Ochrana štěrbinových druhů netopýrů (Mgr. Dita Weinfurtová, ČESON), životní cyklus a nejčastěji nalézané druhy netopýrů v budovách, správný postup během rekonstrukcí a konkrétní řešení situací
11 hodin – Ptáci a letouni ve Strakonicích a jejich soužití s lidmi (Ing. Vilém Hrdlička, ZO ČSOP Strakonice), seznámení s kritickými místy střetu ptactva a netopýrů s lidmi v sídelních i nesídelních lokalitách ve městě a okolí, zájem občanů Strakonic
11.45 až 12.15 hodin – přestávka na oběd
12.15 hodin – Skla, neviditelný zabiják (Mgr. Lukáš Viktora, ČSO) – příčiny, následky a možná řešení problematiky reflexních ploch u existujících staveb i staveb ve stádiu projektové dokumentace
13 hodin – Koordinační diskuze, – řešení konkrétních situací, spolupráce mezi odbory MěÚ, stavebními firmami a neziskovými organizacemi.