Aktuální informace o organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice č. 6/2016 a smlouvami o zajištění předškolního vzdělávání s níže uvedenými obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892

www.ms-svojsika.strakonice.eu

ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodárenská, Za Rájem, Zvolenská

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, včetně odloučeného pracoviště Mateřská škola Lidická 194

www.ms-uparku.strakonice.eu

ulice: B. Němcové, Čelakovského, Hrnčířská, Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, Mírová, Myslivecká, Na Stráži, Na Střelnici, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Pod Kuřidlem, Prof. Skupy, Rybniční, Smetanova, Sokolovská, Sv. Čecha, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tylova, Zahradní, Želivského, Žižkova

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410

www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu

ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, Pod Hradem, Podskalí, Prácheňská, Sadová, Skalní, Slunečná, Tovární, U Blatského rybníka, U Větrolamu, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, Zámek, Zeyerovo nábřeží

části města: Dražejov, Střela, Virt

obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, www.ms-lidicka.strakonice.eu

Mateřská škola Holečkova 413, odloučené pracoviště, www.ms-holeckova.strakonice.eu

Mateřská škola Spojařů 1260, odloučené pracoviště, www.ms-spojaru.strakonice.eu

Mateřská škola Stavbařů 213, odloučené pracoviště, www.ms-stavbaru.strakonice.eu

Mateřská škola Školní 80, odloučené pracoviště, www.ms-skolni.strakonice.eu

ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, Bezděkovská, Budovatelská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, Heydukova, Hradební, Jezerní, Jiráskova, Katovická, Klostermannova, Kochana z Prachové, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Lázeňská, Leknínová, Lidická, Liliová, Mánesova, Mládežnická, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, Na Jelence, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, Na Výsluní, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnková, Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 1. máje, Spojařů, Stavbařů, Školní, Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Cihelny, U Nádraží, U Náhonu, U Řepické zastávky, U Sv. Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, Vodní, Vrchlického, Za Pilou, Zvonková.

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264

www.ms-sumavska.strakonice.eu

ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská

části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp

obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník