Největší investiční akcí v Sedlici v loňském roce byla podle starosty města Jiřího Roda oprava Nádražní ulice. „Ta se prováděla ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Město Sedlice financovalo zhotovení chodníků a celkovou rekonstrukci inženýrských sítí – veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu," uvedl s tím, že město zainvestovalo bezmála sedm milionů korun a přibližně 2,3 milionu přidal Jihočeský kraj formou dotace.

Další významnou investicí ve městě bylo zhotovení chodníků na místním hřbitově a oprava hrobu na památku padlým v první světové válce. „Původní nezpevněné cestičky byly nahrazeny chodníky zhotovenými z kamenných zlomků," popsal Jiří Rod. Oprava vyšla na 340 tisíc korun, 170 tisíc korun se podařilo městu získat z dotace.
V opravách komunikací a opravou či budováním chodníků chce město pokračovat i příští rok. V plánu jsou ulice Jeronýmova a Havlíčkova.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů letos dostala nové zásahové vozidlo za necelý milion korun. S financováním pomohl kraj částkou 590 tisíc. Vznik sboru se datuje do roku 1883.

Z mrtvého bodu se posunul projekt výstavby Muzea Sedlické krajky včetně zázemí pro spolkovou činnost. "Národní Památkový ústav v Českých Budějovicích po několika jednání přijal připravenou studii na výstavbu muzea,ů zmínil Jiří Rod. Nyní je potřeba připravit projektovou dokumentaci a potřebná stavební povolení. Vše je však závislé na tom, zda bude možno čerpat prostředky z některých připravovaných grantových programů (národních nebo evropských).

O městě

V prvních písemných zmínkách je osada Sedlice (Sedlecz) uváděna v letech 1352 až 1399 jako majetek rodu Bavorů ze Strakonic. Území města bylo osídleno ale už v době železné, v období kultury halštatské. Roku 1539, když byl majitelem Adam Řepický ze Sudoměře, byla Sedlice povýšena na městečko. Sedličtí současně získali městský znak a právo pečetit zeleným voskem. Současně obdrželi Sedličtí od krále Ferdinanda I. právo trhů (jarmarku). O svůj status Sedlice přišla, navrácen jí byl 10. října 2006. Stavba městské dominanty, farního kostela sv. Jakuba Většího, na místě staršího gotického kostela ze 14. století, byla zahájena v roce 1744 a stavitelem byl Antonín Jermář, snad žák Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V roce 1752 byla stavba dokončena. V Sedlici byla v roce 2003 vyhlášena památková zóna. Ve městě působí několik spolků, jmenujme například Český svaz žen, sbor dobrovolných hasičů či TJ Sokol Sedlice.