Zlepšit přístup obyvatel města i jeho návštěvníků k informacím, to si klade za cíl projekt s názvem Metropolitní síť moderního města.

Původní harmonogram hovořil už o červnovém termínu dokončení. Tady však došlo k určitému posunu vzhledem k tomu, že i samotná realizace začala o něco déle.

„Zatím se pořád staví, koncem května už by však mělo být vše namontováno,“ uvedl včera vedoucí oddělení informatiky městského úřadu Rudolf Ulč. Poté přijde na řadu programové vybavení, jehož oživování potrvá nejméně do konce prázdnin.

Celkový rozpočet akce je 7,5 milionu korun. Tři čtvrtiny jdou přitom z evropských strukturálních fondů. Další desetina ze státního rozpočtu a zbytek už z městské kasy.

Lidem má usnadnit přístup k internetovým stránkám radnice i dalších městských institucí společný webový portál. Dalším krokem k přiblížení bude také vznik několika infokiosků s veřejným internetem. Na nich bude možné prohlížet nejen tyto stránky, ale třeba i hledat v jízdních řádech a podobně.

Hovoří se i o možnosti bezdrátového připojení pro lokality, které nejsou pro komerční firmy lukrativní. To vše má přinést zlepšení i samotným úředníkům, a to nejen kvalitním připojením radnice i dalších městských organizací na internet, ale i jejich vzájemným propojením.