Inspektoři Deníku se vypravili na Základní školu Dukelská. Bude to už půl roku, co je spojovací krček mezi hlavní budovou a pavilonem uzavřený kvůli azbestu. Učitelé i školáci musejí i několikrát za den přecházet venkem a šatny mají na chodbách.

Jak tu anabázi zvládají děti, které se v pavilonu učí? Jedním z nich je osmiletý druhák Tomáš Tóth. „Pořád se musím převlékat. Když přijdu, když jdeme do hlavní budovy, když jdu domů," řekl.

Každodenní komplikace popsal učitel Jan Rybáček. „Přecházení z jedné budovy do druhé je jedna věc. Ale ty šatny na chodbách… Pořád abychom tam něco hledali a uklízeli," dodal.

Výzvu na zpracování studie přestavby krčku vyhlásilo město, které je zřizovatelem školy, koncem října. Vyhodnocení výběrového řízení bylo v lednu. To potvrdila místostarostka Ivana Říhová. „Bude ji zpracovávat architekt Jan Rampich," uvedla.

Jan Rampich s prací na studii začíná. „Zatím si teprve tvořím názor," sdělil.

Studie má být hotová v druhé polovině dubna. Stát má včetně DPH téměř devadesát tisíc korun. Teprve na základě ní vznikne projekt. 

Změnu potřebuje uzavřený nadchod i pavilon

Od začátku bylo jasné, že stavební uzavření spojovacího krčku mezi hlavní budovou a pavilonem Základní školy Dukelská je provizorním řešením. Zároveň se ukazovalo, že stavebních změn bude muset doznat nejen on, ale i zmiňovaná přistavěná budova.

Diskuze o vzhledu a způsobu přestavby začala podle místostarostky Ivany Říhové během loňského léta. nejprve mezi architekty, pak i v komisi pro rozvoj města. V půlce října se ukazovalo nejreálnější odstranění nebezpečných obvodových panelů a případná dílčí dostavba. „Zásadnější úpravy by si vyžádaly studii celého areálu školy," dodala. Radnice se tím přiklonila hlavně k potřebám školy.

Variantu rekonstrukce a dostavby krčku preferuje i ředitel školy Václav Vlček. „Samotná přestavba krčku by vyučování nenarušila. Dozděním obvodových zdí by vznikly prostory minimálně pro čtyři učebny, šatny a kabinety," naznačil. Podle něj by bylo potřebné provést i opláštění panelové budovy, která je ve velmi špatném stavu. Průchod pod školou by byl zachován prolukou v šíři asi šest metrů.

Vadí vám přecházení kvůli uzavřenému spojovacímu krčku a šatny na chodbě?

Filip Houdek, 8 let
Mně se to takhle vůbec nelíbí. Už se mi tu dvakrát ztratily boty. Naštěstí se nakonec vždycky našly.

Nela Masopustová, 8 let
Budu ráda, až to bude zase propojené. Mamka si myslí, že nechtějí zatím bourat tu zeď, dokud se nepřestěhujeme jinam.

Zeptali jsme se za vás

Stejnou pětici otázek týkající se spojovacího krčku mezi hlavní budovou a pavilonem Základní školy Dukelská jsme položili řediteli školy Václavu Vlčkovi, architektu Janu Rampichovi, který by měl dělat studii úprav, vedoucí odboru rozvoje Martě Slámové a architektu města Davidu Andrlíkovi, kteří se rozhodli odpovídat společně.

1. Proč podle vás plánování úprav krčku trvá tak dlouho?
2. Jak by měl nový krček vypadat? Co by měl splňovat?
3. Měl by být součástí širších úprav školní budovy?
4. Jaký by měl být jeho vzhled s ohledem na širší okolí?
5. Máte nějaké zkušenosti s odstraňováním podobných zátěží (nemusí jít jen o azbest)?

David Andrlík a Marta Slámová
1. Každý záměr potřebuje určitou dobu k přípravě. Rozhodně si nemyslíme, že „plánování úprav krčku trvá tak dlouho". Realizace úprav bude nákladná záležitost a je potřeba prověřit všechny možnosti, tak aby byla investice i v dlouhodobém horizontu co největším přínosem pro provoz školy.
2. Vzhled i funkčnost budou prověřeny studií, kterou zpracovává architekt Jan Rampich.
3. Úpravy tzv. spojovacího krčku lze řešit i samostatně.
4. Vzhled bude prověřen studií, kterou zpracovává Jan Rampich. Musí být zpracován v kontextu s budovami areálu školy i s ohledem na okolní zástavbu.
5. Město Strakonice má zkušenosti s odstraňováním obdobných zátěží.

Jan Rampich
1. Na první otázku odpověď neznám.
2. Nový krček by měl vypadat tak, jak ho vymyslím. Zatím si teprve tvořím názor.
3. Ne. Budova (obě) by měly nejprve dostat nový kabát.
4. Vzhled krčku s ohledem na širší okolí by měl být výtvarnicky zdařilý, krček by měl aludovat ikonografii křídla kvočny, zakrývající svá kuřátka (dole), a křídla anděla, mířícího do nebe (nahoře). Nebo cokoli jiného si chcete a můžete představit.
5. Nevím, co přesně myslíte odstraňováním podobných zátěží, ale mnohokrát jsem již dělal projekt na demolici domu, který nestálo za to či nebylo možné ponechat. Naposledy starý dům v Bakově nad Jizerou.

Václav Vlček
1. Myslím si, že to pokračuje tak rychle, jak to naše legislativa umožňuje.
2. Panu architektu Rampichovi jsem sdělil naše požadavky a doufám, že je do vznikajícího projektu zapojí. Já architekt nejsem a nedokážu si to ani představit. Svěřím to rád odborníkovi.
3. V to doufám, protože budova I. stupně je velmi zpustlá a opravy již více než 10 let požadujeme.
4. To musí posoudit a navrhnout odborníci.
5. Jedinou zkušenost mám s rekonstrukcí nové školní jídelny a celé budovy. Tato rekonstrukce se podařila během prázdnin a je velmi zdařilá. Prokázalo to, že pokud je vybrána dobrá firma, může se to zdařit k naší spokojenosti.

Jak šel čas…

- Město Strakonice zadalo měření vnitřního prostředí v budovách ZŠ Dukelská, aby tam zjistilo koncentrace respirabilních azbestových a minerálních látek v ovzduší. Byly odebrány dva vzorky - ve spojovacím krčku mezi starou a novou budovou a v nové budově. Rozbor ukázal, že koncentrace ve vzorku odebraném dne 31. ledna 2012 ve spojovacím krčku překračuje povolený limit 1000 vláken/m3.

- Město následně zadalo průzkum objektů s cílem zjistit případný zdroj azbestu. Ukázalo se, že stará budova obsahuje svislé potrubí z azbestocementových trubek, obvodní stěny nového pavilonu včetně spojovací chodby jsou částečně tvořeny panely obsahujícími azbest, staré potrubí vzduchotechniky v objektu jídelny ve svých spojích může obsahovat těsnící azbestové provazce a spojovací krček k objektu dílny má na střeše vyústění potrubí z materiálu obsahující azbest. V případě, že do prvků obsahujících azbest nebude mechanicky zasahováno, nehrozí uvolňování vláken.

- Během letních prázdnin byl stavebně uzavřen spojovací krček mezi starou a novou budovou. Tím se zamezilo případnému šíření azbestových vláken do sousedních budov. Poté byly budovy odborně vyčištěny. Při opětovném měření bylo odebráno bylo 10 vzorků - 5 ve staré budově a 5 v nové budově. U všech hygienický limit překročen nebyl. Na chodbách nové budovy (1.stupeň) byly navíc provedeny dílčí stavební úpravy – například utěsnění spár u oken.

Malý pohled do historie školy

Hlavní budova Základní školy Dukelská ve Strakonicích byla dostavěna v roce 1956. Zanedlouho potom k ní přibyly přístavby s dnešní školní jídelnou a tělocvičnou. Začátkem osmdesátých let pak vznikl pavilon spojený s hlavní budovou nadchodem. Směrem ke školnímu hřišti později vyrostla nová část jídelny a pavilon pracovního vyučování. I když se jednotlivé rekonstrukce a dostavby v průběhu doby uskutečnily, ZŠ Dukelská je poslední městská školní budova, která dosud neprošla celkovou zásadní proměnou.

Můj názor: To si děti nezaslouží

Spojovací krček mezi hlavní budovou a pavilonem Základní školy Dukelská ve mně nikdy nadšení nevzbuzoval. Pamatuji si ze svých studentských let průčelí školní budovy ještě bez této „ozdoby". Navíc desky, z nichž byl vybudován, příliš připomínaly socialistickou výstavbu. Ale jak už to bývá, člověk si zvykne na všechno. I když jsem kolem chodila dost často, i já jsem ho za chvíli přestala vnímat. Teprve když jsem měla možnost vidět, jak děti v pavilonu odděleném kvůli uzavřenému krčku mají místo moderních šaten se skříňkami jen vyžilé věšáky a lavičky na chodbách, vzpomněla jsem si na svou nelibost. Tím víc jsem začala škole přát, aby se konečně se spojovacím krčkem začalo něco dělat. Vím, výběrová řízení a zadávání zakázek mají své termíny. Ale jak k tomu přijdou ti školáci? Tohle si opravdu nezaslouží.