Ve dnech 7. až 8. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Ve Strakonicích dochází ke změnám ve volebním okrsku č. 3 – místo volební místnosti je Restaurace Habeš (dříve prodejna potravin).

Dále ve volebním okrsku č. 26 budou mít voliči z Podsrpu možnost odvolit v budově bývalé ZŠ Podsrp v pátek 7. října v době od 15.30 do 16 hodin. V sobotu 8. října pak mohou odvolit ve volební místnosti č. 26 v jídelně ZŠ Povážská v době od 8 do 14 hodin.

Uvedla to vedoucí správního oddělení kanceláře tajemníka Milada Švihálková. „Upozorňujeme všechny členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegovaných od volebních stran, že I. zasedání OVK se uskuteční v úterý 13. září od 14 hodin ve velkém sálu MěKS. Členové budou pozváni na toto zasedání telefonicky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK," uvedla Milada Švihálková. Při neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí o třetinu na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 383 700 221, 383 700 210 nebo 724 232 888 nejpozději do pondělí 12. září. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.