Druhý cyklus měření imisí začne ve městě už zítra. Bude ho opět provádět Zdravotní ústav České Budějovice.

„Po dobu osmačtyřiceti hodin se uskuteční na osmi stanovištích,“ uvedla místostarostka Ivana Říhová. Bude to před Základními školami Poděbradova, Povážská, F.L. Čelakovského na Jezárkách a na křižovatkách Lidická pod nemocnicí a u Penny Marketu, na mostě Jana Palacha, u kruhového objezdu v ulici Ellerova a u hřbitova.

První cyklus zmíněných měření se uskutečnil už letos na jaře. Limity škodlivin tehdy překročeny nebyly. Vše zakončí na podzim ještě třetí cyklus.

Výběr stanovišť vycházel přitom z rozptylové studie Strakonic, z údajů zdravotního ústavu i z potřeb města. Byla vybrána taková místa, kde lze očekávat střet zdravotních zájmů obyvatel města především se silnou automobilovou dopravou a lokality, kde jsou umístěna například školská či sociální zařízení a lokality, kde se podle územního plánu města realizuje či by se měla v blízké budoucnosti rozvíjet bytová výstavba.