Hygienici provedli také 8 kontrol na podobných akcích, jichž se účastní menší skupinky dětí, návštěvu hygieniků mělo i 10 samostatných stravovacích zařízení.

Výsledky jsou v letošním roce lepší, než v tom minulém, alespoň doposud.

Jak uvedl pro Deník František Kotrba z Krajské hygienické stanice ani v jednom případě neodhalili odborníci závažné nedostatky.

Zatím padly pouze dvě pětisetkorunové pokuty, ta poslední v uplynulém týdnu za  nedostatky ve zdravotní dokumentaci u více než dvou desítek dětí a dalších dospělých na zotavovací akci na Českokrumlovsku.