Dětská hřiště ve městě jsou v dezolátním stavu. Dětský koutek na sídlišti pod Malsičkou, u školky i v Bezručových sadech, má do dnešních moderních hřišť v jiných městech daleko.

„Je pravda, že pořádné hřiště ve Volyni chybí. Tento problém se řeší už delší dobu. Maminky už sepisovaly i petice, ale nic se tu stále nedělá,“ postěžovala si Marie Kratinová. „Mám pětileté dítě a novému hřišti bych se rozhodně nebránila. Nebo by to chtělo alespoň zrekonstruovat ta stávající,“ přála by si Monika Gyevátová.

Na to, že hřiště V Bezručových sadech nevyhovuje normám upozornila nedávno volyňskou radnici i odborná technická kontrola. „Některé prvky jsou zohýbané a nemají odpovídající dopadová místa. To se budeme samozřejmě snažit co nejrychleji odstranit,“ řekla včera starostka Lenka Nestřebová. Zatím však bude vstup na hřiště pouze na vlastní nebezpečí.

Ale co bude do té doby s ostatními dětskými koutky? „Musíme začít postupně. Letos na jaře jsme instalovali nové pískoviště v Bezručových sadech a tak, jak budeme získávat peníze, pustíme se i do modernizace dalších hřišť,“ připouští starostka.

Radnice už minulý rok na přání žen z klubu maminek žádala o grant na dětské hřiště, ale neuspěla. „Ze stejného grantu se pokusíme získat peníze ještě příští rok,“ dodala Lenka Nestřebová.