Celkové náklady na zrestaurování kamenné i kovové části kříže byly 59 tisíc korun. Z toho 20 tisíc získalo město Volyně jako dotaci od Jihočeského kraje.

Prostor u rybníka, kde kamenný kříž stojí, je centrem části zvané Hradčany a na úpravy kvitovali i místní obyvatelé. Podle nich stojí kříž na místě už dlouhou dobu. „V Hradčanské kronice Františka Špírka je i obrázek tohoto kříže se zasazenými stromy, které tam už vzrostlé stojí dodnes. Byla opravena a znovu zasklená i lucerna, takže na Hradčanech u kříže znovu svítí světlo. Kříž byl ohraničen kovovou ohrádkou, která tam původně nebyla. Jsme šťastni, že se dílo podařilo a děkujeme tímto vedení města a všem, kteří se o to zasloužili,“ uvedla za místní obyvatele Irena Matějková. Nápis na podstavci kříže udává datum 1839 (Anton Luter), jedná se tedy o památku téměř 180 let starou.

Lukáš Strnad