Stát nejprve zdlouhavě projednával převod tří čtvrtin objektu, kde sídlí Muzeum středního Pootaví na Jihočeský kraj, který je jeho zřizovatelem. Zároveň město podstoupilo několikaletou anabázi s vykupováním zbývajícího čtvrtinového podílu od fyzických osob. Ten se soustředí do prostor, kde se nachází dosavadní restaurace Hradní sklípek. „Chceme pro příští sezonu vyhlásit záměr na pronájem s tím, aby fungoval především pro potřeby návštěvníků hradu,“ zdůraznil starosta Pavel Vondrys.

Počínaje objektem základní umělecké školy je tedy vše, co se nachází napravo až k Rumpálu včetně třetího nádvoří v majetku města. Vlevo má objekty církev a muzeum, město jen sklípek.