„S ohledem na finanční možnosti Muzea středního Pootaví Strakonice (MSP) jako investora, byla oprava rozdělena do několika etap," uvedla ředitelka muzea Ludmila Koštová.

Už v roce 2011 jste museli Rumpál pro veřejnost uzavřít. Jaký byl důvod?
Havarijní stav zábradlí ochozu věže. V rámci březnové opravy došlo k vyztužení zábradlí, opravě trhlin podlahy, chrličů vod a barevnému sjednocení povrchu celého ochozu. Na zahájení turistické sezony 28. dubna 2012 byla věž opět, po devíti měsících, zpřístupněna veřejnosti.

K jakým opravám došlo při druhé etapě?
Ta v roce 2013 zahrnovala zastřešení hradního ochozu, který je jediným přístupem na Rumpál pro návštěvníky v rámci prohlídkové trasy. Zastřešení ochozu lehkým pultovým přístřeškem se střešní pálenou krytinou bylo navrženo z důvodů nevhodného prostředí jak pro návštěvníky, tak pro samotnou stavební konstrukci, která byla namáhaná vlivem zatékající srážkové vody a v zimních měsících mrazem. Dřevěné prvky byly ručně zpracované.
Došlo i k osazení dvou kusů chybějících ocelových mříží do kamenných ostění ve zdi, přiléhající k ochozu. I přes nepříznivé počasí v březnu 2013 se podařilo opravu v plánovaném termínu dokončit a hradních ochoz v „novém" byl připraven přivítat návštěvníky od začátku sezony 2013.
Před koncem roku byly osazeny ještě nové, kovářsky zpracované vstupní dveře do věže z II. hradního nádvoří. Nátěr líce dveří byl proveden v grafitové černi, místo vnější kliky bylo použito otočné madlo a na křížení pásnic jsou ozdobné gotické rozety. Zakázku realizoval umělecký kovář Jiří Bajer.

Jsme u poslední fáze v březnu 2014. Čím Rumpál prošel?
Byla provedena oprava stavebních konstrukcí břitu věže. Ta zahrnovala doplnění a přespárování uvolněného kamenného zdiva, doplnění omítek, opatření hydrofobizačním nátěrem, odstranění náletové zeleně, konzervaci kamenných chrličů a aplikaci hydrostěrky na vyspárovaný podklad horního ochozu. Do části přístupné pro návštěvníky byly osazeny nové vstupní dveře na spodní ochoz. Stavební práce byly bez připomínek převzaty 1. dubna 2014.

Hradní věž Rumpál je po dvou letech kompletně opravena a výstup na ni přináší mimořádný zážitek všem návštěvníkům muzejních expozic na strakonickém hradu.

Krátce- Dodavatelem stavebních prací byla, na základě poptávkových řízení, spol. s r.o. VERTIGO Písek.
- Všechny práce se prováděly na základě závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje a za odborného dohledu orgánů státní památkové péče.
- Stavební dozor vykonával Jiří Urbánek.
- Opravy si vyžádaly v letech 2012 až 2014 celkovou částku 704 225 korun. Muzeum získalo na 1. etapu příspěvek z Havarijního fondu MK ČR ve výši 120 000 korun a na 2. etapu grant Jihočeského kraje z programu Nemovitého kulturního dědictví ve výši 150 000 korun. Zbývající prostředky krylo muzeum ze svého rozpočtu.