Více než čtyři sta let starý mlýn v Hoslovicích se už rýsuje do své podoby. V těchto dnech dělníci dodělávají kamennou hráz u rybníka. „Poté přijdou na řadu už jen dokončovací práce. V polovině července by měl být rybník napuštěný,“ řekl stavební dozor Jiří Urbánek.

Práce pokročily i na dalších objektech. Ve stodole zedníci opravili pilíře, krov a na střeše jsou už položeny slaměné došky. Po rekonstrukci se vrátil na své místo i žentour.

K dokončení chybí málo už i chlévům. „Ocelovými táhly jsme vyřešili problémy se statikou a opravili omítku. Zbývá jen srovnat podlahy,“ řekl k postupu prací Urbánek.

Největší problémy měli stavebníci, co se týká stability, s východní zdí u budovy samotného mlýna. Byla narušena chodem mlýnského kola. „Řešili jsme, zda postavit novou, nebo zachovat původní. Nakonec jsme ji zpevnili a nechali původní,“ dodal Jiří Urbánek. Teď už chybí opravit krov a střechu, udělat nové omítky, podlahy a zrekonstruovat pec. Na úpravu čeká i okolí mlýna.

„Jeho rekonstrukci jsme pojali netradičně. Snažíme se co nejvíce zachovat skutečnou podobu. Jako kdyby všechny opravy svépomocí dělal mlynář, jemuž stavení patřilo. Používáme i původní technologie,“ zmínil se Urbánek.

S obnovou mlýna začal zřizovatel – Muzem středního Pootaví Strakonice, loni. Práce se odhadují přibližně na 14 milionů korun. Pro první návštěvníky by se měl objekt otevřít létě 2008.