Provedený zdravotní a bezpečnostní řez má zamezit nebezpečí pádu suchých a nalomených větví. Minimalizuje možnost, aby se poškozené části stromů staly vstupní bránou pro infekční choroby.

„Hlavním důvodem zákroku je značný pohyb osob včetně účastníků různých akcí pořádaných v areálu stadionu a školáků na hodiny tělocviku,“ poznamenala za odbor životního prostředí MěÚ Radka Vokrojová.

S následným ozeleněním ve městě se počítá. Na řadu by měly přijít Husovy sady. „Je to jediný městský park o rozloze zhruba jednoho a půl hektaru. Na regeneraci jeho zeleně jsme požádali státní fond životního prostředí o dotaci,“ poznamenala.

Další drobnější výsadby plánují Blatenští po celém městě. Nově vysázené dřeviny však bývají často cílem nenechavců a vandalů.