Znak obsahuje figuru vzhůru lomeného břevna, koruny, palečného kola a vlnitou patu štítu. Podle místostarostky Kristýny Marvalové jde o unikátní událost. „Obec nikdy nic takového neměla. Je to tedy poprvé v historii, kdy jsme získali tyhle předměty,“ řekla.

O jejich využití zatím zastupitelé moc neuvažují. Určitě ale využijí první velkou příležitost, aby se svými výsostnými znaky pochlubili. „Přemýšleli jsme třeba nad tím, že necháme vyrobit propagační předměty, kde vlajka a znak budou,“ dodala místostarostka. Obec za vlajku a znak zaplatila částku kolem 10 000 korun.

Na Strakonicku znak a vlajku obdržely například také Vacovice, na Prachaticku pak Čkyně.

O znaku obce Lom
Znak obce Lom.Znak obce Lom.Zdroj: Vyhotovil: heraldik Mgr. Jan Tejkal

● Heroldská figura vzhůru lomeného břevna představuje tzv. mluvící znamení. Mluvicí znamení v heraldice představuje znakovou figuru odkazující na jméno nositele znaku. Mluvící znamení v obecním znaku může mít např. stejný slovní základ se jménem obce nebo může jít o figuru, která vystihuje název obce nebo vyjadřuje jeho skutečný původ. Jméno obce Lom dle toponomastické literatury (Antonín Profous, Místní jména v Čechách, 1949) má hned několik významů, když může jít o praskot, boj, porážku, průlom ve skále, zakřiveninu, ohyb atp. Kronika obce se přiklání k výkladu, podle něhož kdysi, při založení dvorce „lomem a praskotem vyvrácen byl zde prales“. Zeměpisná poloha obce Lom pak ukazuje na možné vyjádření zasazení obce mezi „zalomenými“ vrchy kopcovité krajiny.
● Obecná figura koruny připomíná první zmínku o obci Lom v listině krále Jana Lucemburského z roku 1341, která potvrzuje starší privilegia daná kostelu v Miroticích, podle kterých patří kostelu kromě jiného také dvorec jménem Lom s poli, lesy a loukami.
● Obecná figura palečného kola symbolizuje část obce Míreč s někdejším mlýnem a s hospodářským dvorem. Palečné kolo odkazuje současně na polohu Mírče při řece Lomnici.
● Vlnitá pata štítu odkazuje k Huťskému rybníku v Neradově.

Znak a vlajka byly obci uděleny rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR 12. července 2023. Finální podobu znaku schválilo zastupitelstvo obce už 30. března 2023, následovala žádost zaslaná na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PSP ČR a zmíněné schválení předsedkyní PSP. Podobu znaku a vlajky vyhotovil heraldik Mgr. Jan Tejkal.