Šest set tisíc korun na letošní rok získala zřícenina hradu Helfenburk u Bavorova od ministerstva kultury.
Písemně to potvrdila Hana Šnajdrová, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území Ministerstva kultury České republiky. „Ministerstvo vzalo v úvahu technický stav a míru naléhavosti záchrany objektu a sděluje, že na uvedený účel byl schválen ve státním rozpočtu na rok na 2015 příspěvek v maximální výši šest set tisíc korun," píše.
O jaké záchranné práce 
v rámci schváleného projektu půjde, přiblížil za správu hradu Jaroslav Pížl. „V praxi to bude taková konzervace hradu. To znamená zajištění zdí, aby nepadaly kameny dolů a aby nevypadávaly kameny ze zdí. Dále budou zajištěny klenby, okna a dveře tak, aby byl hrad pro návštěvníky bezpečný," uvedl.
Podle Jaroslava Pížla počítá ministerstvo v rámci Programu záchrany architektonického dědictví v následujících deseti letech s celkovou investicí ve výši přibližně třinácti milionů korun.
Zřícenina gotického hradu založeného ve 14. století Rožmberky je v majetku města Bavorov. Svou rozlohou patří mezi největší zříceniny v České republice.