Celkové náklady jsou 3,8 milionu korun. „ Projekt bude hrazen z dotačního titulu ve výši 3,4 milionu korun. Na podzim jsme vybrali stavební firmu, které 24. ledna předáme staveniště. Projekt musí být dokončen do 31. května,“ sdělil Václav Valhoda, starosta města.

Hasičská zbrojnice projde kompletní rekonstrukcí. Vymění se elektroinstalace, vodoinstalace, odpady. Dojde k výměně oken a dveří. Vjezdová vrata budou nově fungovat pomocí dálkového ovládání. „Projekt počítá se zateplením stropů a s novou střechou. Součástí dodávky bude také celá nová výdřeva sušící věže,“ doplnil Valhoda.

Zrekonstruovaná zbrojnice bude od června novým zázemím pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Volyně, zásahovou jednotku JPO III., která zde funguje v rámci zásahů Integrovaného záchranného systému. Využívat ji ovšem budou také hasiči junioři.