Mezi dobrovolné hasiče v Mladějovicích přišla Edita Lukešová ze Strakonic z rodinné tradice. „Hasičina je u nás rodinná záležitost. Ve sboru je můj bratr Jirka, bratránci Zdeněk a Petr, teta i strýc," jmenuje.

Sbor dobrovolných hasičů podle ní není jen o soutěžích, je to o přátelství, soudržnosti, pomoci druhým a tradicích.

Tradice pomáhají hasiči v obci držet ve velkém. Kromě masopustu se podílejí i na staročeské Konopické, každoročně připravují hasičský ples a jiných akcích.

Z kroniky

Příběh dobrovolných hasičů z Mladějovic začal ožívat v roce 1903. Jak praví kronika, tehdy svolal starosta obce Jan Votánek veřejnou schůzi do místní školy, na kterou se sešlo asi 40 občanů. Řídící učitel Antonín Kubeš na ní vyhodnotil a vysvětlil všechny výhody založení sboru. Předně oznámil, že i okresní správa činí nátlak, aby obec tak učinila, s příslibem, že bude nápomocná dluh obci spláceti.

Starosta mezi jiným připomněl, že obec čítá v přítomné době 70 popisných čísel bytových, skoro v celku s potřebnými hospodářskými budovami, pokrytých z větší části hořlavou slaměnou a několika málo budovami šindelovou krytinou. Tím že je veliké nebezpečí případného požáru přenesené na vedlejší budovy, kde by místní založený sbor mohl včasnou pohotovostí toto nebezpečí lokalizovat a předejít větším škodám, než by přijela opožděná pomoc okolních hasičských sborů.

Po této uvážené poradě se ihned přihlásilo dobrovolně 20 členů, způsobilých věkem i zdravím, se dvěma členy přispívajících, jimž povolání to nedovoluje.

Antonín Kubeš byl zvolen jako prozatímní starosta sboru a František Prášek, třídní učitel, jako prozatímní jednatel.

Sbor žije 130 let

Zpracované stanovy byly spolu s obcí se žádostí o založení sboru 27. července 1903 zaslány nadřízeným úřadům a výměrem bývalého císařského a královského místodržitelství v Praze se schválením ze dne 15. srpna 1903 vráceny. Tímto dnem je uveden dobrovolný sbor hasičů v činnost. Starostou sboru zůstal Antonín Kubeš, velitelem sboru se stal František Sekyra.

Dnes je velitelem sboru František Hovorka, starostou Miroslav Valenta. U sboru je už téměř tři desítky let. „Na vesnici byl skoro z každé rodiny někdo u hasičů," vysvětluje, proč se k hasičům přidal. Funkci starosty sboru začal vykonávat už před rokem 1989.

Jeho jednotka prý zatím nemusela vyjíždět k žádným velkým zásahům. V hlavě mu ale utkvěly povodně v roce 2002. To měli opravdu na pilno.

Soutěživý duch

Kondici sbor udržuje formou soutěží, v nichž sklízí jeden úspěch za druhým, především v kategorii žen. Ty loni získaly devět prvních míst. Nic ale není zadarmo. „Na soutěže se připravujeme od dubna. Začínají v květnu. Přes zimu se věnujeme údržbě techniky," dodává.

Za jednu z nejdůležitějších soutěží považuje O pohár starostky Čejetic. Zároveň dodal, že důležité jsou i bodované, pohárové soutěže.