Sbor dobrovolných hasičů v Zahorčicích u Volyně vznikl 18. května 1923, kdy byl zapsán do župního svazku ve Volyni a zároveň do Hasičské ústřední jednoty v Praze.

Ten samý rok byla zakoupena ruční stříkačka firmy Antonín Smekal Praha za 25 tisíc korun. Zajímavostí jistě je, že do prvních výdajů sboru patřilo zakoupení tří helem a tří píšťalek. Každý člen složil hotově 150 korun a Josefu Komrskovi za dovoz bryčkou 30 korun.

První veřejné vystoupení sboru se konalo 5. června 1933 na počest deseti let jeho trvání. Tehdy se ho zúčastnily sbory z Kraselova, Strašic, Strakonic, Štěchovic, Tažovic, Němčic, Sousedovic, Nové Vsi, Zálesí a Volyně. „Pro tento účel byla provedena reorganizace sboru a v novém složení byli mladí do třiceti let," píše se v kronice. Po státní hymně, pochodech a projevech se nejprve uskutečnilo sekyrkové cvičení, následovala cvičení pořadová a nakonec požární. Celá akce skončila v hostinci bratra Nikodema v ranních hodinách.
Už o týden později sklidili hasiči pochvalu na srazu v Kraselově, a to od samotného zemského náčelníka z Prahy.

Další oslava založení sboru se konala až po čtyřiceti letech v roce 1963 za účasti sborů Volyně, Úlehle, Němčice, Kraselov, Jetišov a Doubravice. Za dalších 15 let pak 55. výročí a loni 31. května 85. výročí založení sboru.

Pokud bychom se ohlédli do historie, najdeme zda pak datum 11. červen 1967. Ten den byl zkolaudován Dům požárníků, který vznikl z bývalé školy. Přestavba trvala dva roky, z rozpočtu obce bylo prostavěno 22 496 korun a v akci „Z" 23 965 korun. Zdarma bylo odpracováno 1543 hodin.

V současné době má sbor dobrovolných hasičů v Zahorčicích 27 členů, z toho 3 ženy. Podle starosty sboru Josefa Tesárka byla pro zahorčické hasiče smolná. „V Šumavské hasičské lize, která je pro nás prioritou, se nám nedařilo, dělali jsme až dětské chyby," řekl. Věří ale, že příští rok se zadaří.

Navíc, když jim bude přiděleno pořadatelství, zažije jejich Bobr aréna republikovou soutěž – hasičskou extraligu.