Oslava začala mší svatou, kterou celebroval v místní kapličce blatenský farář Rudolf Hušek. Mše se zúčastnily na čtyři desítky lidí, včetně zástupců hasičů, kteří uctili památku padlých vojínů v 1. světové válce položením věnce k pamětní desce. Následovalo ocenění členů hasičského sboru a zasloužilých hasičů. Křtil se také Almanach, který sepsal jednatel sboru Václav Cheníček.

Po stužkování praporů se všichni přesunuli na cvičiště, kde se konala ukázka historické techniky. Místní vystavili svojí koňskou čtyřmužnou stříkačku z roku 1899. SDH Pamětice předvedl útok s motorovou stříkačkou Stratílek z roku 1937 a SDH Velká Turná přijel s unikátním strojem HENSCHEL z 30. let.