Spojené jsou nejen se soutěží v požárním útoku, která začíná od 16 hodin. Už od 13 hodin je připraven za doprovodu hudby a mažoretek průvod městem od hasičské zbrojnice na třídu J. P. Koubka. Tam proběhne slavností předání Tatry 815 do užívání jednotky sboru dobrovolných hasičů. Na odpoledne je pak připraven hudební program s taneční zábavou.

Chelčice – Označení Příkladný Sběrný dvůr 2018 patří obci Chelčice. Místním se podařilo sebrat vysloužilé elektrozařízení v přepočtu sedm kilogramů na obyvatele. Pro porovnání, v roce 2017 průměrný občan ČR k recyklaci odevzdal 8,6 kg vysloužilého elektra. Recyklací Chelčice přispěly ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 o 1931 kg. Takové množství uhlíku by muselo během jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík 64 stromů.