Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni funguje již 131 let. Jeho největší chloubou je plně funkční hasičský automobil z roku 1927.

SDH Štěkeň.Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni se začal hlásit k životu v roce 1883. Na podzim tohoto roku byl uspořádán ples a další taneční zábavy, výtěžek z těchto akci vytvořil dobrý základ pro vznik organizace. V době založení měl štěkeňský sbor celkem 108 členů.
První křest ohněm prodělal sbor v listopadu 1884 večer, a to v obci Mladějovice, kde hořely panské stodoly plné sklizené úrody.
V následujících letech štěkenští hasiči zasahovali u mnoha požárů, z nichž asi největší byl v obci Dobev v roce 1900, kde hořelo sedm domů.

Zásahy

Součástí štěkeňských hasičů je jednotka požární ochrany, která je zařazena do kategorie třetí třídy. Dobrovolní hasiči s tímto zařazením musejí vyjíždět k zásahu do deseti minut od vyhlášení poplachu. 
V současné době má tato zásahová jednotka šestnáct dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomáhat druhým.
V průměru mají tito hasiči osm výjezdů ročně, mezi největší události, u kterých jednotka zasahovala, byly například povodně v roce 2002, kde záchranné a následné úklidové práce trvaly téměř celý týden. Štěkeňští dobrovolní hasiči v současné době disponují dvěma požárními vozy, jedním osobním terénním vozem, nafukovacím raftem se závěsným motorem, několika čerpadly a dýchací technikou. Hasiči jsou vybaveni na takřka jakýkoliv zásah.
Členové jednotky se průběžně zúčastňují školení u Hasičského záchranného sboru ve Strakonicích. Zásahová jednotka může takto fungovat zejména díky pomoci od krajského úřadu a obecního úřadu městyse Štěkeň.

Nejstarší vůz

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni vlastní, jako jediný v okrese, historický požární vůz značky Škoda 505 Stratílek z roku 1927. Tento vůz původně sloužil hasičskému sboru ve Strakonicích, do Štěkně byl převeden roku 1946. Požární vůz, který je pokřtěn na jméno Zuzana, je pojízdný a zcela funkční. Na tom nesou zásluhu členové SDH Štěkeň. V letech 2003 a 2004 byla na tomto voze provedena generální oprava v rozsahu více než 1000 hodin. Dnes je využíván zhruba dvakrát ročně při významných hasičských výročích a na hasičských svatbách.

SDH Štěkeň.Další činnost

SDH ve Štěkni se mimo zásahů věnuje i pořádání různých kulturních a hasičských akcí. Mezi již tradiční ve Štěkni patří hasičská okrsková soutěž nazvaná První jarní výstřik. Dále hasiči každoročně pořádají hasičský ples. Sbor pořádá i akce zaměřené pro děti, například dětský den, při kterém pořádají mimo jiné rybářské závody v místním hasičském rybníku. Další činností tohoto sboru je výpomoc obci nejrůznějším způsobem. Hasičských soutěží v požárním útoku se podle velitele sboru Františka Žižky sbor zúčastňuje už jen zřídka kdy. ,,V současné době nám na hasičské soutěže chybí čas a lidi," posteskl si.
Přestože je podle Františka Žižky na hasičské soutěže málo času, můžou si hasiči připočíst jeden velký úspěch. Je jím osmnáctiletá Karolína Kosková, která ve Štěkni běhá za dívčí tým a v minulém roce skončila na 3. místě na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Radost z úspěchu má i Bohumil Bláha, starosta sboru i městyse. ,,Karolínu jsme velmi podporovali, nechali jsme jí na hřišti vystavět překážky, aby měla kde trénovat. Jsme moc rádi, že dosáhla takového úspěchu," zmínil se.

SDH Štěkeň.Současnost

Hasičský sbor ve Štěkni má dnes 80 členů, z toho 22 je jich do osmnácti let. Podle jednatele hasičů Jiřího Taubra v současné době ubývá požárů. ,,Výjezdů k požárům ubylo především díky prevenci," míní. V poslední době je minimum výjezdů k požárům, jezdí se spíše k technickým zásahům, jakými jsou například popadané stromy a povodně. Jednotka požární ochrany se v posledních letech potýká s jedním velkým problémem a tím je nedostatek nových lidí ve sboru. Štěkeňským hasičům chybí téměř celá jedna generace mladých lidí, kteří by mohli v této činnosti pokračovat.

Vladimír Hoť