V důstojné a ještě novotou vonící sídlo číšnických hasičů se proměnil obtížně využitelný a velmi zchátralý objekt, který sloužil jako sklad komunální techniky a hasičům jako sklad drobnějšího vybavení. Automobily se sem nevešly. „Rekonstrukce a přístavba, při níž bylo nutno zasáhnout i do základů objektu, stavební akci v podstatě proměnila v novostavbu. Její realizace, bez započítání přípravných a projektových prací, trvala přibližně tři čtvrtě roku a vyšla bezmála na sedm miliónů korun,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.

Sedmimiliónovou obecní investici dotačně podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo vnitra ČR. Slavnostní otevření pak Skupina ČEZ v rámci programu Oranžového roku 2023 v okolí Jaderné elektrárny Temelín.

V havarijním stavu

Začátek projektu sahá už do roku 2017. Jeho nezbytnost potvrdil o rok později znalecký posudek, který tehdejší stav budovy označil za „havarijní a její další užívání za rizikové“. Následoval projekt, jeho změna, žádosti o dotace. Výsledkem dlouholeté práce obce bylo v roce 2021 získání dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 1,532 miliónu korun a Jihočeského kraje z programu investičních dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v regionu ve výši 1,01 miliónu korun. Sama obec se na výstavbě podílela částkou téměř 4,31 miliónu korun.

Jedenáctiletý Dominik může díky vaší pomoci získat sportovní protézu ruky.
Miluje jízdu na kole, ale chybí mu ruka, kterou by držel řídítka. Můžete pomoci

„V Číčenicích nemáme klasický sbor dobrovolných hasičů (SDH), ale pouze vlastní Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), jejíž družstvo o sníženém početním stavu, 1 + 3, vyjíždí do akce na pokyn dispečinku HZS Jihočeského kraje,“ konstatoval velitel JSDHO Číčenice Daniel Veselý.

Nová hasičská zbrojnice poskytuje podle něho místním hasičům veškeré potřebné zázemí. Moderní dvoupodlažní budova je rozčleněna na dvě části. Přízemí skýtá kompletní zabezpečení pro výjezd. Jsou zde i dílny, sklad „špinavá“ šatna, toalety a umývárny. Patro je přizpůsobeno pro odbornou přípravu jednotky. Je zde čistá šatna, školící výcviková místnost a WC.

Oslava Filipojakubské noci v Číčenicích na Strakonicku.
Čarodějnice řádily v Číčenicích. Slétly se jich desítky

„Přeji našim dobrovolným hasičům, aby jim budova dobře sloužila, aby v ní našli své zázemí a aby vybudování této zbrojnice vnímali jako poděkovaní zřizovatele za jejich obětavost a ochotu při řešení mimořádných událostí. Osobně si uvědomuji nepostradatelnost takových lidí, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu pomáhají občanům naší obce, ale nejen jim,“ řekl místostarosta Číčenic a člen zdejší JSDHO Tomáš Koblenc.

Mezi přítomnými hosty nechyběl ani náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihočeského kraje Milan Hořava. Ten vyzdvihl práci dobrovolných hasičů v obcích, především pak jejich výjezdových jednotek, které jsou nedílnou spolupracující součástí jihočeských profesionálních hasičů.

„Díky dotacím z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje jsme mohli hasičskou zbrojnici vybudovat, díky Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ ji slavnostně a velmi důstojně otevřít,“ zdůraznila starostka.

Pod hlavičkou Oranžového roku, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ podporuje od roku 2006 sportovní, kulturní a společenské aktivity měst a obcí v sousedství temelínské elektrárny, se každoročně uskuteční zhruba pět stovek různých akcí. Třiatřicet sídel v jejím třináctikilometrovém okolí, v takzvané zóně havarijního plánování (ZHP) elektrárny, si v rámci jeho letošního sedmnáctého ročníku mezi sebe rozdělí celkem přibližně deset miliónů korun.