Sbor byl založen v roce 1884. Velkou zásluhu na založení měl tehdejší majitel válcových mlýnů Jaroslav Fürst, který se stal i prvním velitelem. Zajímavé bylo rozdělení činností. Existoval cvičitel, trubači, lezci, bourači, stříkačníci nebo vodaři. Funkce starostů je uváděna až v počátku dvacátého století. Sbor ve Střelských Hošticích dnes vede starosta Václav Boukal, který pochází z hasičské rodiny, která má „hasičinu“ léta v srdci.

Oslavy 140. výročí se uskutečnily v areálu staré zahrady, která dnes slouží základní škole, ale v minulosti patřila i majiteli hoštického panství, než přešla do rukou rodiny Skálů. Julius Skála byl počátkem 19. století starostou sboru a Božena Skálová se v roce 1938 stala mecenáškou při pořízení sborového praporu.

V době založení měl sbor 44 členů činných, 33 přispívajících a čtyři zakládající. Dnes základnu tvoří 135 členů včetně dětí, kterých je 36 procent.

V letošním roce sbor představil veřejnosti rekonstruovanou hasičskou zbrojnici, která byla modernizována z prostředků IROP a obce v roce 2023. V současné době intenzivně členové sboru pracují na úpravě cvičiště, které začali budovat před dvěma lety na kraji obce, neboť původní prostory neměly dostatečně dlouhé dráhy pro sportovní disciplíny. Výhodou bude propojení areálu právě se sportovní infrastrukturou a zázemím TJ Sokol.

Oslavy 140. výročí byly připravovány již od zimních měsíců. Programem provázel Josef Šíp. Slavnostní průvod sborů s historickými prapory se vypravil od základní školy na zahradu za doprovodu Dechového orchestru Základní umělecké školy Strakonice ve 13 hodin. Počasí oslavám opravdu přálo, a tak si mohli návštěvníci vychutnat ukázku historického cvičení s hákovými žebříky nebo ukázku zásahu s historickou ruční stříkačkou z Domorazu. Na parkovišti na návsi byla zaparkována současná moderní technika sboru, ale dorazil také americký hasičský truck z Vrančic.

Rodičům a prarodičům připravila mateřská a základní škola vystoupení na téma hasiči. Na svou sportovní a zásahovou ukázku čekali i mladí hasiči všech kategorií, od přípravky po dorost. Těšili se velmi, neboť tentokráte hasili skutečný oheň. Družstvo starších připravilo přihlížejícím překvapení a na startovní dráhu nastoupilo v sukních. Pak již odpoledne patřilo hudbě a dětem. Nechyběly trampolíny, kouzelnická show, tvoření z balónků ani malování na obličej. K poslechu zahrála kapela Z Vršku, kapela Hamr a DJ Václav Pavlovič.

Kdo se bude chtít o historii sboru dozvědět trochu více, může navštívit Muzeum řeky Otavy a voroplavby, kde bude výstava, věnovaná právě hasičskému sboru ze Střelských Hoštic, až do konce sezony. Činnost sboru může pak každý podpořit např. zakoupení hasičské tašky vytvořené k výročí sboru.