Projekt byl podpořen částkou osm set tisíc korun z dotace Jihočeského kraje pro jednotky dobrovolných hasičů. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 1,8 milionu korun. „V květnu už budeme znát zhotovitele. Doufáme, že projekt vysoutěžíme za podstatně nižší cenu,“ řekl Václav Vokáč, starosta Drahonic.

Stavební úpravy objektu zahrnují například nový krov, novou střechu, nebo přístavbu do patra, kde následně vznikne kancelář pro velitele a učebna pro školení JSDH. V rámci přestavby dojde hlavně k vybudování sociálního zázemí. Drahoničtí hasiči se po každém zásahu museli běžet umýt domů. „Ve staré budově nikdy nebyly sprchy, dokonce ani kohoutek s tekoucí vodou. Konečně se budou mít hasiči po akci, kde umýt,“ doplnil Václav Vokáč. Novou hasičskou zbrojnici budou k hasičské průpravě využívat i místní mladí hasiči Soptíci.

V posledních letech investovala obec, společně s využitím různých dotačních titulů, do rekonstrukce požárního vozidla CAS 25 RTHP, koupila přenosnou stříkačku a průběžně doplňuje hasičům nové dýchací přístroje, vyprošťovací zařízení, nebo plovoucí, kalová a ponorná čerpadla. Dobrovolný hasičský sbor v Drahonicích má celkem 70 členů.