Oficiálním datem založení hasičského sboru v Radomyšli je 25. únor 1883, i když nápad na jeho založení a následné přípravy přišly daleko dříve.

Zakládajícími členy výboru v roce 1883 byli Jan Janouš, Vojtěch Králíček, Václav Kovář, Jan Slanař, Karel Klecan, František Zelenka a František Koubovský. Prvním velitelem sboru byl zvolen Václav Kovář.

Sbor se v době svých začátků potýkal s finančními problémy, a tak bylo potřeba neustále získávat finanční dárce a přispěvatele. Díky jednomu z nich, rytíři Daubkovi, byla roku 1886 slavnostně zakoupena a koňským potahem z Vídně dovezena ruční stříkačka, která je dodnes majetkem sboru.

Při požáru nebyl nikdo zraněn ani evakuován.
V Sedlíkovicích na Strakonicku hořela stodola a podkroví, škody jdou do milionů

O několik let později byl zakoupen i koňským potahem tažený výsuvný žebřík, který dosáhl do výšky přibližně dvanácti metrů. Ruční stříkačka i výsuvný žebřík jsou stále funkční, a tak bývají často ukazovány při různých příležitostech.

V roce 1910 byla uspořádána první velká slavnost, na které byly uděleny třinácti členům medaile za více jak pětadvacetiletou činnost.

V polistopadové době po roce 1989 začala činnost sboru upadat. Díky několika nevzdávajícím se členům ovšem byly uspořádány oslavy 110. výročí založení a právě tehdy, roku 1993, se začal SDH Radomyšl opět probouzet. Hasiči se opět pravidelně schází, udržují a opravují hasičskou techniku, pracují s mládeží, pořádají kulturní akce a spolupracují s okolními sbory.