Slavnostního předání vozu se 18. listopadu zúčastnili zástupci města, Sbor dobrovolných hasičů Střelské Hoštice, hasiči ze sousedních obcí a další dvě stovky přihlížejících diváků.

„Stará Avie, nám již dosloužila. Letos jsme využili dotace z EU Fondu pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu a nakoupili konečně auto nové. Automobil je vybaven množstvím potřebného požárního příslušenství,“řekl Luboš Krupka starosta obce.

Vozový park hasičské zbrojnice je tedy rozšířen o krásné, nové vozidlo. Hasičské prostředky, ať se to týká automobilů, anebo věcných prostředků současně přinášejí nové nároky na hasiče. Starostka Okresního sdružení hasičů Strakonice Jaroslava Broukalová zdůraznila: „Dobrovolní hasiči se musí naučit novou techniku správně ovládat. Mít patřičné vzdělání, potřebná školení. Vše dělají ve svém volném čase. Jsme rádi, že právě takové mezi sebou máme“. Popřála všem, aby auta byla více využita pro společenské události a ta represivní část byla co nejmenší.

Farář Jan Turek požehnal nejen novým automobilům, ale i těm, kteří je budou řídit, nebo se v nich přepravovat. S přáním, aby nenastala žádná katastrofa, nehořelo, nebyly záplavy se společně s přítomnými pomodlil.

„ Nový automobil je devítimístný a bude sloužit především k technickým výjezdům, například k odstraňování následků větrných smrští. Představujeme tu dvě auta. Tím druhým je renovovaná Tatra, ta má i cisternu s vodou,“řekl velitel hasičů Vlastimil Král.

Oproti staré Avii je nový automobil vybaven i zádržnými systémy. Právě to zvyšuje bezpečnost přepravy, nejen dospělých, ale i dětí. „Už se těším, až v něm pojedeme na další hasičskou soutěž,“řekla desetiletá Lenka Kropáčková.

Členkou hasičského sboru je již čtyři. Letos se hasiči probojovali v soutěži Hasič roku, v kategorii Mladý hasič mezi pět nejlepších.

Sbor dobrovolných hasičů Střelské Hoštice v uplynulém roce zasahoval především při odstraňování následků větrných smrští.