Uskutečnila se tam hasičská soutěž O pohár starosty obce. Konala se při příležitosti 115. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.