Na poslední dubnový den připadá tradiční pálení čarodějnic. Jak je znát ve statistikách požárů? Kolik výjezdů v souvislosti s ní měli hasiči loni?
V loňském roce, během celého dne 30. dubna na celém území republiky, vyjížděli hasiči k 88 požárům, což je více, než dlouhodobý denní průměr, který činí 51 požárů. Od 17. hodiny do půlnoci hasiči likvidovali 43 požárů. Od půlnoci do 7. hodiny ranní dne 1. května pak 10 požárů. Je třeba ale zdůraznit, že se jedná se o všechny požáry, včetně těch nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných čarodějnicemi nelze získat. I tak je ale patrné, že během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u nadprůměrného množství požárů.

Lidé se většinou schází u velkých ohňů. Je třeba takový oheň hlásit hasičům?
Podle zákona o požární ochraně musí právnické osoby a podnikající fyzické osoby každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických" ohňů – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (HZS), přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
U fyzických osob taková povinnost neexistuje. Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.

Co by mělo v takovém hlášení být?
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.
Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Oblíbenou zábavou je přeskakování vater…
Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popřípadě jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!"
Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

close Grafika ohně. zoom_in