„Jsme před podpisem smlouvy, příslib financí už je jistý,“ říká starosta Luboš Krupka. Proto nechce hovořit o ceně vozu.
Obec žádala o dotaci z Integrovaného regionálního projektu (IROP), kde z devadesáti procent budou pokryty uznatelné náklady z dotace a s deseti procenty se podílí obec. Nové auto vystřídá zastaralou a nevyhovující Avii. Termín dodání je dle smlouvy s výhercem výběrového řízení červen letošního roku.