„Pro nás tato podpora znamená zcela jednoznačně možnost dále fungovat. Povinné školení dobrovolných hasičů je totiž podle nových předpisů možné absolvovat jen v zásahových oblecích. Jednotka SDH Nebřehovice má teď platné povinné školení personálu na dalších 5 let a je zásahu schopná,“ doplňuje za sbor jeho člen Lukáš Martinec a specialista technické bezpečnosti z jaderné elektrárny Temelín
Sbor dosud nedisponoval žádnými zásahovými obleky, nedávno však družstvo jejich pořízení akutně řešilo, neboť by bez nich nemohli dva velitelé a dva strojníci absolvovat potřebné školení personálu. Navíc nové vybavení umožní družstvu zapojit i mladé hasiče do výjezdů.