„V příštích dnech následuje vyzdívání obvodového pláště a zázemí, které vznikne v prostoru mezi nynějšími kabinami a halou,“ uvedl starosta Miloslav Kinkor.

Hala bude především sloužit fotbalu a futsalu, ale i některým míčovým hrám. „Hřiště o rozměrech čtyřicet krát dvacet metrů bude pokryté umělým trávníkem třetí generace. V zázemí se počítá s restaurací, sociálním zařízením a jídelnou. Komfort doplní parkoviště. „Před areálem vznikne prostor pro parkování osmadvaceti vozidel. Ten získáme posunutím fotbalového hřiště o pět metrů směrem od příjezdové komunikace,“ zmínil se Stanislav Mrkvička.

Areál napřesrok doplní prostory pro ubytování a byt správce, které vzniknou zrekonstruováním kabin.

Hala má být předána k užívání koncem roku. „Záměrem investora a tělovýchovy je dokončit stavbu v listopadu a k slavnostnímu otevření a zahajovacímu fotbalovému turnaji dojde v prosinci,“ dodal Stanislav Mrkvička.