Úpravna vody Hajská je nejlepší vodohospodářskou stavbou loňského roku v kategorii investic nad 50 milionů korun. Tuto cenu získala v 18. ročníku soutěže na dvoudenní vodohospodářské výstavě v Praze v polovině května. Ocenění převzal 
minulý týden v Obecním domě místostarosta Pavel Pavel. „Nemá smysl tajit, že vyhlášení Hajské jako nejlepší za rok 2012 pro nás bylo obrovským překvapením. I když není spojené s žádnou odměnou nebo výhodami, Strakonice tím získaly prestiž a uznání," řekl Pavel Pavel.
Úpravna vody Hajská se porotě jevila jako nejlepší v mnoha ohledech. „Základním ale bylo, že využitím nových typů zařízení radikálně zlepšila dopad provozu na životní prostředí," dodal místostarosta.
Šéf strakonických technických služeb Ludvík Němejc se kolem výroby vody ve Strakonicích pohybuje od roku 1989. Tehdy ještě jako pracovník VaK JČ, které úpravnu spravovaly a od kterých pak město v roce 2005 vodohospodářský majetek převzalo. „Strakonice získaly znamenitý moderní nástroj na výrobu kvalitní pitné vody. A zároveň cítím i vděk a uznání vůči lidem, díky kterým se mohl tento úspěch narodit," říká Ludvík Němejc.
Hajská dodává vodu do sítě ve Strakonicích od roku 1937. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla v letech 1974 až 1977. Od té doby pracovala do zahájení rekonstrukce v lednu 2010 v nezměněné podobě. Denně vyrábí zhruba 1800 kubických metrů vody.