Tato přírodní památka o velikosti 6,5 hektaru se nachází severně od obce Hajská. Od roku 1985 je chráněna. To pro svou cennou mokřadní a vodní vegetací. V tůních se nachází stanoviště ohrožené rostliny žebratky bahenní (hottonia palustris). Najít tu můžete i řadu obojživelníků, kteří se v oblasti rozmnožují, a hnízdí tu až čtyřicet tři druhů ptactva. Tůně vznikly jako výsledek lidské těžby v době, kdy se v oblasti rýžovalo zlato. V tůních dochází k revitalizačním pracím. Spočívají v odbahňování a v tvorbě tůní nových.

Samotná víska Hajská se rozkládá na necelých dvou kilometrech čtverečných a podle loňského sčítání lidu v ní žije padesát čtyři usedlíků.

Na návsi stojí kaplička Panny Marie Podsrpenské, která byla postavena v roce 1932 namísto původní. Kaplička má obdélníkový půdorys s trojbokým zakončením a ve štítě je zvonička. Vchod i dvě boční okna jsou zaklenuté do půlkruhového tvaru. Její zastřešení je sedlového typu s pálenými taškami.

V roce 2008 se v Hajské uskutečnila oprava autobusové točny za více než šest set tisíc korun a o rok později došlo k rekonstrukci cyklostezky Hajská – Sedlíkovice, která vede podél přírodní památky – Tůní u Hajské, a podél Modlešovických sejpů.

Nejvýznamnější rekonstrukcí, která proběhla v posledních letech, byla celková oprava zdejší úpravny vody. Ta pochází roku 1936 a zásobuje asi třetinu města Strakonice. Dotace z ministerstva zemědělství napomohly nejen k úpravě vnější fasády, ale i ke zcela novému technologickému zařízení. Vodárna v Hajské se dnes řadí mezi nejmodernější úpravny vod na jihu Čech. Do trvalého provozu by mohla být uvedena v červenci letošního roku.

Josef Němec