Někteří studenti vodňanského gymnázia si vyzkouší nejen práci učitelů, ale připraví si také vlastní vyučovací hodiny pro své mladší spolužáky.