Když blízcí příbuzní malíře Jiřího Rejžka a lidé z městského kulturního střediska připravovali ve výstavních prostorách hradu výstavu obrazů ke 100. výročí narození toho strakonického rodáka a akademického malíře, nemohli tušit, jak se dotknou cítění lidí. V dobrém. Páteční vernisáž 7. února se uskutečnila v do posledního místa zaplněném Rytířském sále, prohlídky obrazů pak byly v Maltézském sále a sále U Kata.

Strakoničtí kvitovali tento počin s uspokojením. „Je to nádherná výstava a je výborné, že se panu Rejžkovi takové pocty dostalo. Jsou to úžasné obrazy," svěřil se Jiří Urbánek ze Strakonic.

Spokojeností zářila i ředitelka kulturního střediska Eva Dresslerová. „Byla to řehole, ale podařilo se," uvedla v průběhu vernisáže.
Výstava s názvem Krajiny mého srdce trvá v Maltézském sále a sále U Kata do 2. března.

Jiří Rejžek
Akademický malíř, grafik, sochař a ilustrátor Jiří Rejžek se narodil 16. února 1914 a zemřel 28. září 1986.
V letech 1925 – 1933 studoval osmileté strakonické gymnázium. Jeho výtvarný vkus tehdy hodně ovlivňoval malíř-dekoratér vinohradského divadla Jarko Dvořák Šumavský.
Zásadní role při rozvoji Rejžkova talentu však připadla akademickému malíři Václavu Polívkovi, který na zdejším gymnáziu působil v období 1922 – 1945.
Do roku 1965 působil na svém bývalém „mateřském" gymnáziu ve Strakonicích a v sedmdesátých letech na pedagogické škole v Prachaticích.
Jiří Rejžek výrazně obohatil výtvarné dění regionu. Bydlel v ulici Zvolenská a tvořil v ateliéru Na Stráži (dnes galerie pana Martana).