V souvislosti s podezřením na zneužívání platebních karet strakonické teplárny k úhradám soukromých výdajů v řádech desítek tisíců korun se objevuje také jméno firmy Axella. Právě to byl jeden z důvodů, proč ve své funkci skončil ve čtvrtek s okamžitou platností generální ředitel Aleš Seitz.

Muž, který se ozval na telefonním čísle uvedeném jako kontakt na internetových stránkách firmy Axella, nechtěl k obsahu podezřelých transakcí nic sdělit. „Nemám k tomu co říct, považuji to za interní věci," uvedl pouze. Jméno sdělit nechtěl, ale redakce ví, komu by mělo číslo patřit. V záhlaví má tato společnost sice programová a produkční agentura, ale v nabídce lze nalézt i go – go a topless tanečnice či striptýz.

Mluvčí radnice Markéta Bučoková potvrdila, že platební karty, ze kterých byly hrazeny částky za erotické služby, patřily vrcholnému managementu. „V tuto chvíli bližší informace vzhledem k probíhající kontrole není možné poskytnout. Vše bude moci být zveřejněno po uskutečněném auditu ve společnosti," uvedla.

K nařčením i způsobu odvolání nechtěl více říct ani další, který ve své funkci skončil, dosavadní ředitel pro obchod Václav Braun. „Zatím se k tomu nechci vyjadřovat. Vím vlastně jen to, že jsem na své pozici skončil s okamžitou platností," konstatoval.

Podle Markéty Bučokové lze v tuto chvíli pouze odhadovat výši škod, která jak se předpokládá, se pohybuje v řádu desítek tisíc. Jsou to ovšem pouze odhady. Více bude jasné až po provedení hloubkového auditu, který by měl proběhnout naprosto neodkladně v co možná nejbližší době. 

Vedení skončilo hned, další lidé dostanou odstupné

Podle nejnovějších informací z vedení radnice byl bývalému vrcholnému managementu strakonické teplárny ukončen jejich pracovní poměr již k datu 30. července.

Jak už jsme uvedli, jednalo se o generálního ředitele Aleše Seitze i tři jeho nejbližší spolupracovníky – tedy odborné ředitele pro techniku Františka Kutheila, pro finance Vladimíru Voržáčkovou a pro obchod Václava Brauna. To potvrdila mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Výpovědi byly předloženy, z čehož vyplývá, že dotčení zaměstnanci již nejsou v pracovním poměru ve společnosti," vysvětlila.

Jména ostatních propuštěných pracovníků uvedené společnosti podle jejích slov nejsou v tuto chvíli oprávněni sdělovat, neboť se nejedná o management, ale řadové pracovníky, kteří obdrželi rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost. Podle neoficiálních informací by mělo jít o další čtyři lidi.

Konkrétní výše finančních nároků, která přísluší právě odvolanému managementu, bude podle jejích slov vyplacena společností teplárna Strakonice, a.s., přesně v takové výši, která odpovídá zákonným nárokům. „Vedení města se k těmto částkám nemůže vyjadřovat, neboť plně spadají do kompetence představenstva společnosti," poznamenala mluvčí Markéta Bučoková.

Dodala, že pouze představenstvo společnosti má právo vyjadřovat se, po vzájemné dohodě, k těmto otázkám. „Tyto finanční nároky budou vyplaceny z rezervního fondu společnosti. Klienti Teplárny Strakonice se tedy nemusí obávat nárůstu cen v důsledku nezodpovědných postupů vrcholného managementu," zdůraznila.

O vyjádření, podle jakých konkrétních paragrafů byli dotyční odvoláni, jsme požádali právníka představenstva strakonické teplárny Miloslava Tuháčka. Ten se k událostem vyjadřovat nechtěl. „Odvolávám se na advokátní mlčenlivost, obraťte se na předsedu představenstva," řekl.

Břetislava Hrdličku, který je nejen starostou města, ale i předsedou představenstva teplárny, se redakci však včera zkontaktovat nepodařilo. Město Strakonice je majoritním vlastníkem akciové společnosti Teplárna Strakonice.

§ 73 Zákoníku práce říká, že ten, kdo je oprávněný do vedoucích funkcí jmenovat, je také oprávněný odvolat. Je-li zaměstnavatelem právnická osoba, odvolat osoby z vedoucích funkcí může výhradně statutární orgán, v tomto případě představenstvo.
Odvolání vedoucího zaměstnance musí být písemné a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání, nebyl-li v odvolání uveden den pozdější.
Odvoláním vedoucího zaměstnance pracovní poměr, nebylo-li jmenování do funkce sjednáno na dobu určitou, nekončí. Zaměstnavatel je povinen podat zaměstnanci návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud takové místo nemá, nebo ho zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Je-li dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c (pro nadbytečnost – pozn. red.) odstupné zaměstnanci náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti s jeho zrušením v důsledku organizační změny.
§ 52 c) Zákoníku práce říká, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď také v případě, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
§ 67 Zákoníku práce říká, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. c) nebo dohodou z týchž důvodů přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Zdroj: Zákoník práce