V pátek 24. srpna od 16 do 20 hodin bude úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu na trase ulice Lidická, Velké náměstí, pivovar, most J. Palacha, ulice Pod Hradem a dále místních komunikací u areálu letního kina. Podobně to bude při průvodu v neděli 26. srpna od 12 do 16 hodin, a to na stejné trase jako v pátek.

Od pátku 24. od 12 hodin do neděle 26. srpna do 22 hodin nebude možné projet ulicí Podskalská. Ve stejném čase také ulicí U Sv. Markéty v úseku od ulice Kochana z Prachové po Palackého náměstí. To samé platí pro ulici Pod Hradem.

Od čtvrtka 23. od 12 hodin do neděle 26. srpna do 24 hodin pak bude úplná a částečná uzavírka účelových komunikací v areálu hradu pro zajištění kulturních programů. Ve stejném čase nebude možné vjet ani na parkoviště Pod Jelenkou a do neděle do 22 hodin na Na Dubovci, přičemž zde bude zachován volný vjezd pro firmy. Také z plochy parkoviště u pivovaru bude zcela vyloučena doprava, a to v době od čtvrtka 23. od 8 hodin do neděle 26. srpna do 20 hodin. Parkoviště pod Baťou zabere festival od čtvrtka 23. od 8 hodin do neděle 26. srpna do 20 hodin. Ve stejném čase čeká úplná uzavírka i parkoviště před poštou vyhrazené pro stánkaře. Totéž platí pro parkoviště za poštou.

Už ve středu 22 srpna začíná částečná uzavírka místní komunikace v ulici Plánkova v úseku od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Husova, na straně podél školy a internátu SPŠ. Ta potrvá do neděle 26. srpna.

Výše uvedená dopravní omezení se dotknou městské hromadné dopravy i mimostrakonických autobusových linek. Dočasně tedy budou některé spoje vedeny jinudy či bude přechodně zrušeno několik zastávek.