Přesto je ale svým věřícím nablízku, a to přes mobilní telefony. Farář Otec Roman Dvořák v tom vidí hlavně možnost ulehčit lidem v tíživé situaci. Možnost funguje od úterý 17. března.

Jak výzva na modlitby po telefonu zabrala?

Nepovažuji tuto nabídku jako výzvu, ale uvědomuji si, že pro mnohé lidi současná situace přináší složitou osobní situaci, nové výzvy a obavy. Jedná se tedy o nabídku další možnosti, kterou mohou zájemci využít, pokud mají dojem, že pro ně bude vhodná. V tomto smyslu chci především, aby si lidé tuto možnost uvědomili.

Můžete tak třeba řešit i zpověď?

Zpověď tímto způsobem možná není. Nicméně, kdyby z rozhovoru vyplynula potřeba této svátosti, pak není problém se se zájemcem setkat nějakým způsobem, který omezí riziko přenosu koronaviru na minimum.

Kolik se ozvalo lidí?

Prozatím se jedná o jednotlivce. Jak jsem ale už uvedl - jde mi především o to, aby nikdo z obyvatel nezůstal osamocen s tím, že nemá nikoho, koho by mohl kontaktovat. Tedy svým způsobem, kdyby nikdo nemusel této nabídky využít mohlo by to znamenat, že všichni lidé jsou v pohodě. Již v pondělí jsme sami kontaktovali seniory, s nimiž se pravidelně setkáváme a dále je chceme doprovázet alespoň po telefonu, ale v případě nutnosti samozřejmě neváháme je navštívit při zajištění všech opatření.

Dostačují tři vámi uvedené kontakty?

Prozatím ano.

Na co se vaši farníci nejvíce ptají, či co potřebují?

Někdy jsou to praktické záležitosti, například jak funguje program farnosti. V tom se snažím rozesílat informace e-mailem a včas je uvádět na webu. Někteří chtějí probrat jejich konkrétní situaci a v čem je omezuje.