Nechci přidávat další, nicméně vás jako farář, chci ujistit svou modlitbou. Je důležité zachovávat disciplínu v opatřeních, která mají zajistit ochranu co největší skupině osob, především seniory prosím, aby zůstávali co nejvíce bez kontaktu s množství lidí.

Ačkoli přicházíme o příležitost pravidelného setkávání při bohoslužbách, modlitbách a dalších aktivitách, přece si chceme uvědomovat Boží blízkost všem zkroušeným a zkoušeným; potřebu pokání, ale i naději, která překračuje všechny lidské možnosti. Neztrácíme možnost osobní modlitby a díky technologiím ani izolace karanténa nemusí být absolutní – můžeme si zatelefonovat, poslechnout povzbudivé slovo či bohoslužbu v televizi, rozhlase nebo přes internet. Současná situace velice tuto nabídku rozšířila.

Na základě přijatých opatření se do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, ale i další setkávání v rámci farnosti. Přesto, možná více, než kdy jindy, si uvědomujeme lidskou vzájemnost.

Pro každého – nejen praktikující věřící, ale pro širokou veřejnost – jsme nejen v tento náročný čas k dispozici pro rozhovor, povzbuzení nebo modlitbu dva kněží: Roman Dvořák (605 885 789) a Miroslav Šašek (731 402 903). Je možné vše vyřešit po telefonu s ohledem na současná opatření, ale v případě nutnosti i při návštěvě. Ve strakonické nemocnici je k této službě pověřen nemocniční kaplan Pavel Kortus (722 453 928).

Farnost také nabízí otevřený kostel sv. Markéty pro soukromou modlitbu nebo ztišení denně v čase 14:00 – 17:30. Kromě pondělí zde v tomto čase bude také někdo z kněží. Prosíme, aby se zachovávaly rozestupy mezi lidmi, ideálně využívat roušky.

Školy a školky zůstaly zavřené. Nemocnice ve Strakonicích nabízí svým zaměstnancům hlídání dětí. O potomky se jim postará Dětská skupina Srdíčko.
Poliklinika má fungovat od čtvrtka, nemocnice omezuje provoz

Mariánské sloupy, nejen ten strakonický na Palackého náměstí, většinou vyjadřují vděčnost Bohu a Ježíšově matce Panně Marii za záchranu před morovou epidemií. Věřím, že i tento čas vede nejen křesťany k tomu, co nazýváme modlitbou. Vděčnost nebo prosbu Bohu můžeme přednášet různými způsoby, nejsnáze tak, jako bychom to říkali komukoli dalšímu.

Zmíním místo, které strakoničtí znají. Jedná se o Podsrp, poutní místo Strakonic a okolí. Téměř 300 let sem putují lidé, aby svěřovali Panně Marii Bolestné své starosti. Nazýváme jí Bolestnou, protože ve svých těžkostech dokázala s důvěrou vše vkládat do Boží režie a její naděje se naplnily. Mnohokrát Maria vyslyšela, utěšila, otevřela srdce příchozích pro Boží zásah, pro Kristovo uzdravení, záchranu a život. Ona nám rozumí i v dnešním zmatku kolem koronaviru. Nebojte se vydat na Podsrp nejen na výlet, ale prosit nebo děkovat. Ať už zajdete ke studánce nebo ke kostelu. Ač by byl zavřený. Matka Boží slyší i dovnitř, ona není pouze v kostele. A i když s ohledem na opatření nebo na zdravotní stav zůstanete doma, nevadí – ke kostelu můžeme doputovat v mysli. Mnozí jej dokonce vidí ze svých oken, balkónů apod. Můžeme tak upnout svou mysl k té, která nás přivádí ke Kristu, prameni života a uzdravení, k pravému Zachránci a Spasiteli.

Vodňany. Ilustrační foto
Radnice zavřela, jsou zrušeny tradiční trhy

Boží milost působí, Panna Maria slyší – třeba tichou modlitbu u dveří, třeba píseň, třeba jen tichou přítomnost. Když už zde toto poutní místo máme, kdy jindy jej využít. Když už naši předkové pamatovali na to, že Maria rozumí lidem s bolestí, proč nevyužít této připomínky, že máme kde svěřovat své prosby a kde nacházet naději.

Podobně je možné putovat v Radomyšli ke sv. Janu Křtiteli, v Kraselově ke sv. Anně, jinde třeba k nějaké kapli, křížku, obrázku… Vždyť tato místa nejsou pouhou připomínkou historie, ale i dnes jsou aktuální svým poselstvím – v dobách hojnosti přicházejme Bohu děkovat, v dobách starostí se nám stane silou a zdrojem pokoje.

Roman Dvořák, farář