Pane primáři, stál jste u zrodu elektronického objednávaní na vyšetření v některých nemocničních ambulancích. Jaké to nyní konkrétně jsou a jak je pacienti, nebo jaké skupiny pacientů, využívají?
Myslím, že se s touto novou možností k lékaři se elektronicky objednat zatím sžíváme. Primární myšlenkou jest umožnit jednoduše a rychle se objednat k jednoznačnému vyšetření. Tzn. potřebuji-li se nechat ostříhat, objednám se ke kadeřníkovi. Zhoršilo se mi postupně vidění, přestávám postupně vidět do blízka nebo již nosím brýle a pociťuji zhoršení, objednám se prostřednictvím našich webových objednávek na brýle, či pozoruji-li u svého dítě nějaké potíže s viděním či šilháním, objednám jej do dětské oční poradny. V případě našich kolegů je to ještě možnost objednat se do poradny odvykání kouření a na vyšetření sonografie krčních tepen. Spektrum pacientů je samozřejmě spíše mezi generacemi mladších lidí, tj. do 50 ti let, kteří nemají problém s používáním internetu. Zatím tuto možnost považuji za doplňkovou možnost jak se dostat k očnímu lékaři a myslím, že v tuto chvíli nemáme ambice nahradit konvenční objednávání prostřednictvím našeho personálu, který má tu nespornou výhodu, že je schopen víceméně vyfiltrovat co takzvaně „hoří“ a co může počkat a hlavně selektivně pacienta objednat do příslušné odborné ambulance, kam konkrétně patří.

Kde jste se nechal inspirovat svým nápadem? A jak vypadá tým, který tuto službu zaštiťuje?
V naší nemocnici používáme nemocniční informační systém od firmy Medicalc software a myslím, že tato funkcionalita primárně vzešla z jejich hlav. My jsme se toho spíše jen chytli a zkusili to využít v praxi. Nevím, zda se můžeme nazývat týmem – protože to není naše primární náplň práce, ale spíše snaha o to posunout některé možnosti někam dál. Nutno podotknout, že je spolupráce mezi IT specialistou a lékařem občas zajímavá pro obě strany, protože se často rozcházíme v pohledu na danou problematiku, ale nakonec vždy dospějeme k nějakému společnému řešení.

Že je elektronické objednávaní výhodné pro pacienty je více méně jasné. Ale co přináší lékařům?
To je obšírná otázka a pro nás to ve svém důsledku může být relativní komplikace, protože se nám do relativně jednostranně dané problematiky, zabývající se předpisem brýlové korekce, mohou dostat pacienti, kteří se z nějakého důvodu rozhodnou prostřednictvím této služby objednat a ono se z toho nakonec vyklubá něco úplně jiného. Nicméně přínosem by mělo být odlehčení našemu personálu objednávat pacienty prostřednictvím telefonu. A navíc pevně věřím, že je to i o jakémsi tréningu našich pacientů, aby tento systém nezneužívali a využívali jej ku prospěchu všech stran – takže to chce čas.

Funguje tato služba v každé jihočeské nemocnici?
Abych pravdu řekl, nemůžu to jednoznačně vyloučit, protože ostatní jihočeské nemocnice využívají jiný nemocniční informační systém než naše nemocnice. Ale dle mých dostupných informací nikoliv.

Jaké plánujete novinky nebo vylepšení?
V současné době pracujeme na pro nás do budoucna velmi přínosné variantě webového objednávání určené pro naše spolupracující oftalmology. To by dle mého názoru mělo velmi ulehčit oběma stranám v objednávání našich pacientů na již konkrétní oční vyšetření či zákroky, a tím významně zjednodušit tyto administrativní výkony.