Komise vybrala ze sedmi nabídek tu nejlevnější, kterou podala firma Silnice Horšovský Týn ve výši jeden milion dvacet sedm tisíc korun včetně DPH. Akce bude plně hrazena z rozpočtu města.

V Blatné letos investují do místních komunikací celkem 4.8 milionu korun. „ Předmětem plnění v Dvořákově ulici je částečná rekonstrukce komunikace od křižovatky Dvořákova a Tyršova ke křižovatce Dvořákova a Průchova. Stavební práce začnou v květnu. Spolu s novým povrchem silnice se také vybudují nové chodníky. Rekonstrukce se týká úpravy plochy 850 metrů čtverečních. Zhotovitel práce dokončí do 30 dnů od započetí stavby. V rámci této akce dojde i k lokální úpravě silnice v ulici Nádražní, kde budou nově přeskládány dlažební kostky,“ řekl místostarosta Pavel Ounický. Po celou dobu rekonstrukce v Dvořákově ulici bude probíhat celková uzavírka.

Na jaře se začne s opravami spár komunikací zálivkou v celkových nákladech 350 tisíc korun. „Počítáme také s částkou 350 tisíc korun, která bude investována do oprav výtluků silnic po zimě,“ doplnil místostarosta. Další stavební projekty se týkají rekonstrukcí silnic v ulicích Topičská, Řečická, nebo Na Růžových plantážích.