Do 40 dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. dubna, mohou občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným bydlištěm ve Strakonicích, kteří chtějí volit v květnových volbách do Evropského parlamentu, osobně požádat o zápis do seznamu voličů EP. Úřední hodiny jsou každý den do pátku 12.4., mimořádně ještě v neděli 14.4. od 8 do 16 hodin v kanceláři správního oddělení v budově Na Stráži 270, boční vchod. Na telefonické zavolání dojdou pracovnice úřadu vchod otevřít a žádost vyřídí.

Pro občany ČR, kteří budou ve dnech voleb hospitalizovaní (plánovaný zákrok nebo oddělení následné péče) nebo v domech pro seniory a budou chtít volit, je nejjednodušší požádat o voličský průkaz v místě svého trvalého pobytu – vzor žádosti a termíny jsou na webových stránkách Městského úřadu Strakonice pod odkazem volby – volby do EP. S tímto voličským průkazem může volič volit buď ve výše uvedených zařízeních nebo v jakékoli volební místnosti na území ČR.

Markéta Bučoková

PR MěÚ Strakonice