Jak jsme již uvedli (Strakonický deník 26. února) na Strakonicku je kolem tří tisíc držitelů zbrojních průkazů a přes 6000 registrovaných zbraní. Co byste ale ještě měli vědět ve vztahu k průkazům a zbraním? Ptáme se za vás poručíka Milana Kvardy z odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál PČR Strakonice.

Co se stane, když někomu skončí platnost zbrojního průkazu?

Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže:
a) uplyne doba jeho platnosti
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27)
d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo
e) jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.
Držitel je povinen odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně.

Ilustrační foto.Koná policie ihned, jak zjistí, že platnost ZP skončila?

Držitel je povinen odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku.
Lhůta je ještě 10 pracovních dnů.

Co musí udělat člověk, kterému platnost končí?

Držitel je povinen odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně.

Jak má držitel ZP postupovat po zániku jeho platnosti?

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen do šesti měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele,
b) požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, nebo
c) požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy.