„Záměrem pořadatelů bylo podpořit odborný rozvoj lesnické veřejnosti, napomoci k vytvoření vhodných podmínek pro obchodní vztahy v oblasti lesního hospodářství v období jeho transfomace a v neposlední řadě poukázat na význam lesnictví v tehdejším Československu,“ vysvětlila vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu prachatické radnice Růžena Štemberková.

„Dnes můžeme konstatovat, že uplynulé ročníky mezinárodní lesnické výstavy Euroforest splnily předpoklady odborné výstavy, která nemá v České republice srovnatelné obdoby. Význam této akce je chápán nejen jako komerční prezentace výrobků a služeb, ale veletrh je ceněn také pro svou odbornou úroveň a svůj společenský význam,“ poznamenala Růžena Štemberková.

Mezinárodní lesnická a výstava EUROFOREST má nejhlubší tradici pořádání lesnických odborných výstav v České republice. V minulých letech se stala tradičním místem setkání lesníků, odborníků i laické veřejnosti s vystavovateli, kteří zde prezentují nabídku kompletního sortimentu zboží a služeb v oblasti lesního hospodářství a myslivosti.

Dvanáctý ročník mezinárodní lesnické výstavy Euroforest 2007, se uskuteční ve dnech od 19. do 21. září, tedy už v příštím týdnu.

„Stejně jako v předchozím ročníku je naší snahou dát prostor pro praktické předvádění exponátů přímo v lesním porostu. Vybrali jsme lokalitu na okraji Prachatic, vzdálenou od centra zhruba 2,5 km ve směru na Český Krumlov, poblíž lázní Sv. Markéty. Na tříkilometrovém okruhu v lesním porostu je možno prezentovat technologie určené do lesních kultur, tyčovin, mladých porostů až po mýtní porosty. Vznikne tím možnost předvést přímo v lese technologie od zakládání kultur a přípravy ploch pro výsadbu přes výchovné zásahy až po moderní metody těžby, manipulace a zpracování dřeva. Skladba porostů a výběr ploch odpovídá požadavku na širokou rozmanitost a kapacitu,“ informovala vedoucí odboru Růžena Štemberková.