Podle slov starosty Jiřího Roda je tato spolupráce již dlouhodobou záležitostí. Pro letošní rok hodlá město využít dle “Projektu o financování přeshraniční spolupráce s Euroregionem Šumava“ možnost získat finance pro tuto spolupráci. Maximálně mohou obdržet 70 % uznatelných nákladů dle připravovaných akcí. Dotace by měla být zhruba ve výši 2500 Euro. Bavorští kolegové požádali sedlické o kulturní program a ukázky novinek v oboru krajkářského řemesla na krajkářském veletrhu v Tiefenbachu v červnu letošního roku. „Spolupráci chceme rozšiřovat i mezi děti, vloni byl kulturně – zábavný WORK SHOP v Bavorsku a letos chystáme podobnou akci u nás a zveme děti z Bavorska na společnou akci s našimi k nám do Sedlice,“ zmínil Jiří Rod. Tato dětská akce bude o letních prázdninách a finančně ji míní zahrnout do tohoto dotačního titulu.