Radnice chce shánět dotace i pro své příměstské části.

K tomu všemu byl ovšem nezbytný jeden administrativní krok. Zastupitelé tak na svém posledním jednání odsouhlasili zařazení města a přilehlých částí do území Místní akční skupiny LAG Strakonicko a zájem pokračovat v práci formou metody Leader. Vyslovili zároveň souhlas se strategickým plánem Leader této skupiny pro další plánovací období na léta 2007 až 2013.

„Právě tímto krokem si Strakonice mohou sáhnout i do jiného programu,“ vysvětlila místostarostka Ivana Říhová. Město se tak může ucházet o peníze i z Evropského fondu pro rozvoj venkova, který bude vypisovat ministerstvo zemědělství.

Je určen pro malé obce do dvou tisíc obyvatel. Zahrnuje však také podporu venkovských mikroregionů. Ty jsou na Strakonicku čtyři a Strakonice jsou členem hned tří z nich. A právě přes ně může město na takové finance dosáhnout.

A oblasti, které tento program podporuje? Je to například budování cyklostezek, hipostezek, naučných stezek či různých biokoridorů. „U příměstských částí, braných v tomto případě také jako venkov, můžeme dosáhnout i na infrastrukturu, se kterou máme problém téměř ve všech našich osadách,“ doplnila místostarostka.