Ve vazbě na evropské fondy, ze kterých město získalo finanční prostředky, musí nyní zřídit několik pracovních míst. To totiž byla jedna z podmínek těchto dotací. „Jedno pracovní místo přitom odpovídá zhruba třem a půl milionu korun poskytnutých peněz,“ vysvětlil starosta Pavel Vondrys.

Prvním takovým projektem je metropolitní síť moderního města. Tam přibudou dva správci tohoto počítačového propojení. Jeden přitom bude spadat pod informatiky radnice, druhý bude ve Šmidingerově knihovně.

V souvislosti s projektem proměny strakonického hradu to budou další místa. Kromě správce by to měl být například chovatel v malém hradním zoo, který by měl na starost i údržbu zeleně. Ti zatím budou ve struktuře úřadu, časem se uvidí, jestli nebude vhodný jejich přesun třeba pod technické služby.

„To ale ještě není všechno, vznikat by měla i další místa,“ dodal starosta. Mohl by to být třeba člověk, který bude mít na starosti přípravu projektů, propagaci hradu a kulturních akcí, které se v jeho prostorách budou konat.